Sultan II. Beyazit

Sultan II.Bayezid 8.Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmet annesi Sitti Mükrime Hatundur. II. Bayezid Edirne’ye bağlı bir kaza merkezi olan Dimetoka’da 1448 yılında doğdu.
Çocukluğu boyunca çok iyi bir tahsil görmüş ; yoğun bir fen ve din eğitimine tabi olmuştur. 7 yaşındayken Hadım Ali Paşa Amasya valisi olarak atanmıştır. Amasyada’da matematik ve felsefe eğitimi almıştır ayrıca dine olan bağlılığından dolayı kendisine Bayezid-i Veli olarak hitap edilmiştir 1481 yılında babası Fatih Sultan Mehmet vefat edince istanbul’a gidip kendi saltanatını ilan etmiştir. Ama kardeşi Cem sultan ona karşı çıkarak harekete geçmiş ve 4000 bin kişilik ordusuyla İnegöl yakınlarına gelmiştir. Bunun üzerine II.Bayezid, Cem Sultan üzerine ordu göndermiş ama yenilgiye uğramıştır. Cem Sultan , kazandığı zaferin üzerine adına hutbe okutturmuş ve para bastırmıştır. Cem Sultan üzerine tekrar ordu gönderen Bayezid mutlak iktidarını sağlamlaştırmıştır ve Cem Sultan önce Konya’ya sonra Hac mevsiminde Hicaz ‘a gitmiştir. Daha sonra Rodos Şövalyelerinin daveti üzerine Rodos’a gitmiştir.Burada içine kapanık ve hasret dolu bir yaşam geçirmiştir.Rodos’tan Fransa’ya gönderilmiş ve tekrar Osmanlı topraklarına dönerken zehirlenerek 25 Şubat 1495 yılında vefat etmiştir. Cem Sultan olayı Osmanlı Devleti’nde

+Devamını Oku