Fatih Sultan Mehmet

II.Mehmet ya da Fatih Sultan Mehmet 7.Osmanlı padişahıdır. Sultan II.Murat ve Hüma Hatun’un oğludur.
İstanbul’u fethetmesinden sonra Fatih lakabıyla anılacaktır. Avrupa’da Büyük Türk olarak nitelendirilmiştir. İstanbul’u fethetmesi Ortaçağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilir. Dünya tarihinde “çağ açan hükümdar” olarak da bilinir.
Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılından Edirne’de Sultan II.Murad’ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi . Şehzade Mehmet 6 yaşında Manisa sancağına gönderildi. Mehmet’in eğitimi için birçok hoca görevlendirildi. Şehzade Mehmet Arapça ve Farsça’nın yanından İtalyanca ve Latince öğrenmiştir.
II.Murad’ın 1444 yılında doğuda ve batıda barışı sağladığını düşünerek tahtı şehzade Mehmet’e vermesi büyük bir kaosa neden oldu. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ve Şehzade Mehmet’in yanındaki paşalar arasında büyük rekabet yaşandı . Bu süren rekabet esnasında merkezi otorite zayıfladı ve yeni bir haçlı birliği Osmanlı Devleti’ne savaş açtı .Bu olayların üzerine II.Murad tekrar tahta çıkmış ve haçlı ordusunu geri püskürtmüştür.
II.Murad’ın 1451 yılında ölümüyle tekrar tahta çıkan Sultan Mehmet İstanbul’u kuşatma hazırlıklarına başladı. Karadan ve denizden taarruz ederek İstanbul fethedildi. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğunu başkenti İstanbul oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra Balkanlar’da güvenliği sağladı. 1454-1457 yılları arasında Sırbistan’a seferler düzenledi. Daha sonra Eflak, Boğdan ve Arnavutluk üzerine yürüdü ve Balkanlar üzerinde hakimiyet kurdu. Anadolu’da ise Osmanlı’ya karşı yapılan ittifaklar bozguna uğratıldı

+Devamını Oku