Yavuz Sultan Selim

I.Selim ya da Yavuz Sultan Selim, 9.Osmanlı padişahı ve 74.İslam halifesidir. Babası II.Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Tahtı devraldığında Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2.5 kat büyütmüştür.
Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış; halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir. İpek ve Baharat yolu gibi iki önemli ticaret yolunu ele geçirmiştir. Bu sayede doğu ticaret yollarını ele geçirmiştir.
Selim, Trabzon’da sancak görevindeyken Safevi Devleti’ne akınlar düzenlemiştir. Doğudan gelen Şiilik akımına engel olmaya çalışmıştır. Ama aksayan ve yozlaşan devlet yönetimi nedeniyle başarılı olamamıştır ve bu yüzden Kırım Hanı Mengli Giray Han’ın desteğiyle babası II. Bayezid’i tahttan indirerek devlet yönetimini ele geçirmiştir. Sultan Selim diğer kardeşleriyle amansız bir taht kavgasına girmiştir ama zekası ve gücüyle iktidarı tek başına yönetmiştir.

+Devamını Oku