Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman 6 Kasım 1494 yılında Trabzon’da Dünya’ya gelmiştir. Babası Yavuz Sultan I. Selim, Annesi Ayşe Hafsa Sultan (Valide Sultan)’dır. Kanuni Sultan Süleyman çocukluğundan itibaren özel bir eğitim ve terbiye almıştır. Eğitimini ilk olarak annesi (Ayşe Hafsa Sultan) ve ninesinden (Gülbahar Hatun) almıştır. Daha sonra ilk okul çağına geldiğinde (7 yaşına) eğitim için İstanbula Dedesinin yanına gönderilmiştir II. Bayezıd. 15 yaşına kadar eğitim dışında babası Yavuz Sultan Selimin yanından hiç ayrılmayan Kanuni daha sonra kanunlar gereği sancak beyliğine atanmıştır. İlk olarak Karahisara atanan Sultan Süleyman daha sonra Boluda kısa süre görev yaptıktan sonra son olarak Kefeye gönderilmiş (1509) Dedesi II. Bayezıdın ölümü üzerine babası Yavız Sultan Selim Osmanlı tahtına geçmiş ve Şehzade Süleymanı İstanbula getirtmiştir. Daha sonra Şehzade Mehmet Manisa Valiliğine atanmıştır. Şehzade I. Süleyman babası I. Sultan Selimin oğullarıyla mücadelesinde babasının yanında ona destek olmuştur. Sultan Selim Mısır seferinden döner dönmez batıya sefer düzenleyerek Edirneye doğru yola çıkmıştır. Sefer sırtında çıkan çıbanın intihaplanması sebebiyle Sultan I. Selim Edirne yolunda Başhekim Ahmet Çelebi (Çorlu)’da tedavi görmüştür fakat yara iyileşmemiştir. Yavuz Sultan Selim ümidini iyileşmekten ümidini keserek Vezirlerini yanına çağırtarak vasiyetini açıklamıştır. Öleceğini anlayan Sultan I. Selim Manisa valisi Oğlu Şehzade Süleyman’ı yanına çağırtmıştır fakat Şehzade Süleyman gelmeden vefat etmiştir (22 Eylül 1520). Yavuzun ölümü Osmanlı hükümdarlığının 10. Padişahı Sultan Süleyman gelene kadar gizli tutulmuştur. I. Süleyman kadırgada İstanbula ayak bastığında yeni padişahın gelişi ve Yavuz Sultan Selimin ölümü halka duyurulmuştur. Babası Yavuz Sultan Selimin ölümü üzerine 30 Eylül 1520′de 25 yaşındayken tahta geçen 10. Padişah Kanuni Babası tarafından kendisine miras bırakılan büyük bir hükümdarlık ve büyük bir hazine bulunmaktaydı. Babası tarafından hazırlanan bu sağlam zeminler üzerine kurulu olan bu hükümdarlığa Kanuni Sultan Süleyman 45 yıl 3 ay 7 gün hükmetmiştir. Saltanatının 2745 gününü (7,5 sene) at sırtında geçiren Kanuni seferden sefere gitmektedir.

+Devamını Oku