Yavuz Sultan Selim Hayatı

Yavuz Sultan Selim Resmi

Yavuz Sultan Selim

I.Selim ya da Yavuz Sultan Selim, 9.Osmanlı padişahı ve 74.İslam halifesidir. Babası II.Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Tahtı devraldığında Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2.5 kat büyütmüştür.
Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış; halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir. İpek ve Baharat yolu gibi iki önemli ticaret yolunu ele geçirmiştir. Bu sayede doğu ticaret yollarını ele geçirmiştir.
Selim, Trabzon’da sancak görevindeyken Safevi Devleti’ne akınlar düzenlemiştir. Doğudan gelen Şiilik akımına engel olmaya çalışmıştır. Ama aksayan ve yozlaşan devlet yönetimi nedeniyle başarılı olamamıştır ve bu yüzden Kırım Hanı Mengli Giray Han’ın desteğiyle babası II. Bayezid’i tahttan indirerek devlet yönetimini ele geçirmiştir. Sultan Selim diğer kardeşleriyle amansız bir taht kavgasına girmiştir ama zekası ve gücüyle iktidarı tek başına yönetmiştir.
Sultan Selim tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu sıkıntının en büyük nedeni doğudaki Şii Safevi Devleti kabul edilmekteydi. Doğu üzerine büyük seferler düzenleyen Sultan Selim bu tehlikeye son vermiş ve Anadolu’da birliğin sağlanması için temel atmıştır. Sultan Selim’in doğu seferinin bir başka nedeni ise İslam Devletlerini tek bir çatı altında toplamaktı . Doğudaki kürt beyleri ile Şeyh İdris Bitlis-i adında bir İslam alimi aracılığıyla anlaşarak hem Anadolu’da birliği sağlamış hem de tekrardan gelebilecek bir Şii akımına karşı Sünni Kürtlerin desteğini almıştır.
Sultan Selim asabi kimliğini yanında edebiyatçı kimliğiylede bilinen bir padişahtır. Öyle ki Şah İsmail ile hakaret dolu geçen yazışmalarında bile divan edebiyatı ile cevaplar yazmıştır. Arapça ve bilhassa Farsça’ya çok hakim olan Selim’in kendi el yazısı ile Selimi mahlasıyla yazılmış olan Farsça manzumeleri günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunmaktadır.
Sultan Selim 1520 yılında Edirne’ye doğru yol aldığında, sırtında çıkan çıban (şirpençe) sebebiyle vefat etmiştir. Sultan Selim’in Ayşe Hafsa Sultan’dan olma oğlu Şehzade Süleyman babasından sonra tahta geçmiştir

Bu yazı Selim I. (1512-1520) kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Yavuz Sultan Selim Hayatı için 2 cevap

  1. SİBEL der ki:

    Genelde heryerde yanlış resmini koyarlar siz doğru resmi koymuşsunuz. Yavuz Sultan selim Allah sizlerden tüm soyunuzdan razı olsun Nur içinde yatın.

  2. ömer der ki:

    orta okul son sınıf öğrencisiyim ödev olarak osmanlı padişahlarının hayatını aldım. hepsinin hayatını okudum neredeyse. hayran olmamak elde değil. Allah hepsinden razı olsun. yavuz sultan selimin hayatında. sırasıyla devam edeceğim. sizlerede tavsiye ederim. okuyun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir